De familie Kemna in Albergen voor de rechtbank
door Frans Scholten


                                 
                         Go to English version about the Kemna family in Albergen, Netherland                         


Omdat er voor circa 1800 geen eenheidsspelling in Nederland was, werd de naam Kemna op allerlei manieren geschreven: Cemna, Cemnae, Kemnae, Cemmenae, Kemmenae, Cemmena and Kemmena.
De betekenis van deze naam is waarschijnlijk afgeleid van het latijnse "caminada". Dit betekent "stenen vuurplaats met schoorsteen" in een huis. De "Hollandse" (West-Nederlandse) variant van de Oost-Nederlandse naam Kemna was Kemenade.

Door mij zijn een grote hoeveelheid gegevens over Kemna in Albergen (Overijssel) verzameld. Deze zijn niet afkomstig uit de meest populaire genealogische bronnen voor uw stamboom, de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van de kerken (DTB), maar uit gerechtsprotocollen, vooral die van het Landgericht Ootmarsum, waaronder Albergen viel.
Dorpen in dit rechtsgebied waren Denekamp en Tubbergen en de marken waren: Noord Deurningen, Tilligte, Lattrop, Brekkelenkamp, Nutter en Olde Ootmarsum, Groot Agelo, Klein Agelo, Hesingen and Brunnikhuis, Vasse, Mander, Geesteren, Fleringen, Reutum en Albergen en natuurlijk de marke Denekamp en de marke Tubbergen (apart van dorp Denekamp en dorp Tubbergen).
De stad Ootmarsum had echter stadsrechten en had daarom zijn eigen stadsgericht, dat volledig gescheiden was van het Landgericht Ootmarsum.
Een klein deel van de gegevens is afkomstig uit de protocollen van het Landgericht Oldenzaal. Dorpen in dit "Richterambt" waren Losser en Weerselo. De marken waren: Beuningen, De Lutte, marke Losser, Berghuizen, Rossum, Volte, Lemselo, Gammelke, Deurningen, Hasselo, Klein Driene, De Nijstad en Dulder. Oldenzaal had stadsrechten en daarom een eigen stadsgericht. Ook dit was volledig gescheiden van het Landgericht Oldenzaal.

Het gaat dus voornamelijk over korte rechtszaken en processen waar de familie Kemna sinds 1605 bij betrokken was.

Deze gegevens van rechtbanken vormen dus een zeer waardevolle aanvulling bij de DTB gegevens en kunnen net de doorslag geven bij een vastgelopen stamboomonderzoek, door hiaten in de DTB boeken. Ze zijn ook zeldzaam, want weinigen hebben zich intensief met deze bronnen bezig gehouden. U zult ze niet gemakkelijk zelf kunnen verzamelen, omdat dat heel veel tijd kost. De geraadpleegde protocollen hebben namelijk geen index.

Hieronder vind u 3 bestanden die tezamen de periode circa 1605 - circa 1760 bestrijken. De namen van de personen Kemna en jaartal en datum zijn verwijderd, maar zijn evt. wel beschikbaar. Ik geef deze gestripte bestanden zodat u zich een indruk van de gegevens kunt vormen en u kunt beslissen of ze interessant voor u zijn. Alle bestanden samen vormen, in complete toestand, circa 11 blz. A4 (lettertype Arial 10 punts). Van alle gegevens is de bron gegeven, zodat u alles ook persoonlijk in het Archief (Historisch Centrum Overijssel in Zwolle) kunt controleren.

De gegevens zijn veelal letterlijk of als samenvatting overgenomen uit de gerechtsprotocollen. Er komen veel verouderde woorden en begrippen voor. De betekenis van die begrippen kan ik ook leveren.


Voorbeeld gegevens Kemna in Albergen, deel 1 (circa 1720 - circa 1760)
Voorbeeld gegevens Kemna in Albergen, deel 2 (circa 1690 - circa 1720)
Voorbeeld gegevens Kemna in Albergen, deel 3 (circa 1605 - circa 1690)


Voor de ontbrekende persoonsnamen en data neem s.v.p. contact op met:

        
            
      E-mail to Frans Scholten